หากใครมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว สามารถบริจาคได้ที่
โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงาได้นะคะ ซึ่งบริจาคได้ทั้งคอมพิวเตอร์,
Notebook , Printer , Mouse , Keyboard , Scanner และอุปกรณ์พ่วงต่อทุกชนิด
เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นสื่อ
การเรียนการสอน ให้กับเด็กนักเรียน

โดยสามารถติดตามข้อมูลการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ www.com4child.org

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก mirror.or.th