ถ้าคุณเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้เพราะนิสัยบางอย่างที่ไม่น่ารัก คงน่าอึดอัดและลำบากใจมากที่ต้อง
ทำงานด้วยกันแล้วนิสัยแบบไหนล่ะที่เพื่อนร่วมงานชื่นชอบและอยากทำงานร่วมด้วย มาฟังกันเลยค่ะ

1.ตั้งใจทำงาน และจริงจังกับงานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมาย ให้รู้ว่าเราไม่ได้มาเล่นๆ

2.จริงใจกับทุกคน มีความหวังดีให้กับทุกคนทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ใช่ทำแค่เพื่อผลประโยชน์เท่านั้น

3.มีกาลเทศะและสัมมาคารวะ ต่อผู้อาวุโสกว่าทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ

4.คำว่า ขอบคุณ ขอโทษ ไม่เป็นไร พูดให้ติดปากไว้ดีต่อทุกสถานการณ์แน่นอนค่ะ

5.ตรงต่อเวลาเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบที่คุณมีให้กับงาน

6.ขยันเรียนรู้ หมั่นเพิ่มเติมทักษะการทำงาน และพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นอยู่เสมอ

สุดท้าย คือ มีความยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะรอยยิ้มคือสิ่งที่สร้างเสน่ห์ของตัวคุณให้กับผู้พบเห็นค่ะ

ซึ่งลักษณะนิสัยต่างๆที่ได้บอกมาทั้งหมดนั้น อาจจะไม่ได้ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด แต่เราสามารถฝึกฝนได้นะคะ

ถ้าทำได้แล้วไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นที่ชื่นชอบคุณ เชื่อว่าคนที่ได้พบเจอคุณก็ต้องชื่นชอบในตัวคุณเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก myhappyoffice.com