นักแสดงช่อง 3 นำโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ –   คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส – เพ็ชร ธกฤต ตวันพงค์

 

คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส

 

เพ็ชร ธกฤต ตวันพงค์

น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ – ป๊อป ธัชทร ทรัพย์อนันต์ – ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์ – แคร์ ฉัตรฑริกา สิทธิพรม  เป็นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมร่วมถ่ายทำโปสเตอร์และสปอตโทรทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2566 จัดโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเชิญชวนลูกทุกคนร่วมแสดงพลัง “รักแม่” โดยใช้ดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ นำไปกราบแทบตักแม่เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวที และเป็นการช่วยรักษาวัฒนธรรมอันงดงามนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

 

น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์

 

ป๊อป ธัชทร ทรัพย์อนันต์

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และ เผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติ ทั้งนี้เงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ  หาซื้อได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี และที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศโทรศัพท์ 0 – 2354 – 7533 – 37 ต่อ 506, 604, 606 – 607

 

ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์

หรือสั่งซื้อทาง Line  ID : community.fund หรือ rak_mom

 

แคร์ ฉัตรฑริกา สิทธิพรม