แม้ว่าเราชาวออฟฟิศอยากมีความ Productive มากเท่าไรก็ตาม
แต่เมื่อได้ทำงานมาจนถึงวัยนึง และหันหลังมองกลับไป เราก็ทิ้งอะไรไว้หลายๆอย่างเช่นกันนะ เราละเลยครอบครัวของเรา เราไม่ได้ไปเจอหน้าพ่อแม่ เราไม่ได้มีเวลาดูแลคนที่รักเท่าที่ควร หรือลืมแม้แต่ดูแลสุขภาพตนเอง เพราะเผลอยึดติดกับความสมดุล ของชีวิตและการงานมากเกินไป

โดยในยุคสมัยใหม่ หลายๆองค์กร เริ่มปรับตัวมากขึ้น ให้สิทธิเสรีภาพ รวมถึงตระหนักรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตของพนักงานมากยิ่งขึ้น จึงเริ่มมีแนวคิดการทำงานรูปแบบใหม่ Work Life Harmony คือการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับการทำงาน

นั่นหมายความว่า งานบางงาน ไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้ถ้าไม่จำเป็น หรือ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในช่วงเวลางานให้ครบเวลาตามปกติก็ได้ โดยแนวคิดนี้ เพื่อที่จะให้ ชีวิตและการทำงานผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากขึ้น มองประสิทธิภาพและคุณภาพของงานมากกว่า ที่จะมองด้านปริมาณงานหรือเวลาการทำงานให้น้อยลง

 

Jeff Besos นักธุรกิจชื่อดัง เจ้าของเว็บไซต์ Amezon ได้นำหลักคิดนี้มาปรับใช้กับองค์กรเช่นกัน เพราะเขาเชื่อว่า งานและชีวิต คือเรื่องเดียวกัน แยกขาดจากกันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ แต่เราสามารถยืดหยุ่นระหว่างงานและชีวิตให้ลื่นไหล และลงตัวได้ หากเราบริหารสิ่งนี้ดี ชีวิตของพนักงานทุกคน จะมีความสุขยิ่งขึ้น