โย่ว และนี่คือเสียงที่ขอส่งต่อถึง Working Woman ทุกท่าน อายุเราก็ขนาดนี้แล้วนะ ตำแหน่งก็ไม่ใช่น้อยๆ อำนาจบารมีในที่ทำงานเราก็ต้องมีกันบ้าง จะมา Work Hard แบบเมื่อก่อนก็คงไม่ไหว แต่เราจะต้อง Work Smart เป็นที่พึ่งพาให้กับน้องๆ ในทีมได้ โดยวันนี้เราจะขอแนะนำทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill นะ

Hard Skill จะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้การทำงานขั้นพื้นฐานเราง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบข้อมูล หรือทำบทความอย่างง่าย รวมถึงการทำพรีเซนเทชันที่สวยด้วยขั้นตอนที่รวบรัด เดี๋ยวนี้เครื่องมือมีให้เข้าถึงง่ายขึ้นเยอะ ถ้าเราถนัดก่อน ก็ได้เปรียบก่อน

Soft Skill ในฐานะที่เราเป็นผู้นำรุ่นใหม่ เราควรสร้างบรรยากาศให้ทุกคนสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้ดี และเราต้องเป็น “ผู้พูดคนสุดท้าย” ในที่ประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกคนและจับประเด็นที่ทุกคนเห็นรวมกันให้ได้

แค่นี้ การเป็น “คุณแม่” ที่เป็นที่รักสำหรับทุกคนในที่ทำงาน ก็ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยเนอะ ว่าไหม