ชาวออฟฟิศที่มีภาระหนี้สินเตรียมเฮเลยนะคะ เพราะว่า “แบงก์ชาติ” เตรียมเปิดตัว “คลินิกแก้หนี้” ซึ่งจะจัดให้ –

มีการลงนามข้อตกลงร่วมกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการในวันที่ 17 พ.ค.นี้ เบื้องต้นมีสถาบันการเงินร่วมจำนวน17 แห่ง สำหรับคุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ คือ

1.ต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่เกิน 65 ปี (ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้)

2.เป็นผู้ที่มีภาระหนี้ค้างชำระกับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 แห่ง ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2560

3.หนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ

4.ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงโดยอยู่ที่ 4-7%

5.ส่วนหนี้บัตรเครดิต ต้องเป็นหนี้บัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมในโครงการนี้เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทในเครือของธนาคาร

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก finnomena.com