ชีวิตของคนเราบางครั้งก็เหมือนกันกับสภาพอากาศนะคะ มีทั้งวันที่แดดออก สดใส มีวันที่หม่นๆ เหมือนวันฝนตกหรือบางทีก็มีวันที่พายุเข้า
แบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ไม่ว่าจะต้องกับอะไรขอให้จิตใจของคุณแข็งแรงเข้าไว้นะ

เหมือนอย่างที่มีคนบอกไว้ว่า

“จะมีช่วงหนึ่งของชีวิตดูเหมือนทุกๆอย่าง จะโถมเข้ามาพร้อมๆ กัน

แต่มีสิ่งเดียวที่จะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ คือจิตใจที่เข้มแข็ง”

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก เฟซบุ้ค hopingpage