วันนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะประชุมพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ

ที่จะเรียกเก็บบิลค่าไฟกับประชาชนรอบใหม่ คือ พ.ค.-ส.ค.นี้ คาดว่ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นประมาณ
10 สตางค์-ต่อหน่วย ซึ่งน้อยกว่าต้นทุนแท้จริงที่จะต้องปรับขึ้น โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าไฟฟ้า
อาจต้องปรับเพิ่มขึ้น

เนื่องจากปัจจัยหลักราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น

เพราะเป็นราคาที่สะท้อนสูตรราคาก๊าซฯ ที่อิงราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง ส่วนปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการ
ขึ้นอัตราค่าไฟรอบถัดไป คือ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท หากมีทิศทางแข็งค่าจะมีผลดีต่อต้นทุน
ที่ลดต่ำลงในภาพรวมในการจัดซื้อเชื้อเพลิงและการนำเข้าจากต่างประเทศ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก posttoday.com