ประกาศ ประกาศ!

เลื่อนงาน Bumblebee Music Festival ออกไป
ตามนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิค – 19
ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงมีมติให้เลื่อนการจัดงานเทศกาลดนตรี Bumblebee Music Festival
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปลอดภัย

ช่วงนี้ขอให้ชาว Bumblebee เฝ้าระวัง และดูแลตัวเอง ด้วยการ ล้างมือบ่อย ๆ และอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย
ป้องกันตัวเองกันนะ ด้วยความเป็นห่วงจากพวกเราชาว Bumblebee Music Festival

สำหรับผู้ชมที่มีบัตรคอนเสิร์ตอยู่แล้ว สามารถสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการคืนเงิน (Refund)
ได้ที่ ThaiTicketmajor : 02-262-3456

The Bumblebee Music Festival has to be postponed due to COVID-19 outbreak