FM ONE YUMMY EXPRESS
แม่นี้…เมนูไหน

สิงหาคมนี้ ต้อนรับวันแม่ ด้วยความอร่อยส่งตรงให้ถึงมือแม่กับเรา ง่ายๆ เพียงแค่ตอบชื่อเมนูอาหารที่ลงท้ายตัวสะกด ด้วยมาตราตัวสะกดตามที่ดีเจกำหนดให้ และถ้าคุณตอบถูกต้องภายในเวลา 5 วินาที รับความอร่อย ส่งตรงให้ถึงมือคุณ


กติการ่วมสนุก

– ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทาง Line @fmone1035 (พิมพ์ FM ONE ตามด้วย “ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์  และที่อยู่)

– ดีเจบอกมาตราตัวสะกด 1 แม่   (แม่ ก กา ,แม่ เกย ,แม่ กด,แม่ กง ,แม่ เกอว ,แม่ กน, แม่ กม ,แม่ กก ,แม่ กบ)

– ผู้ร่วมกิจกรรมตอบชื่อเมนูอาหาร ที่ลงท้ายตัวสะกดด้วยแม่…ดังกล่าว 1 เมนู

(ถ้าเป็นเมนูที่มากกว่า 1 พยางค์ ให้ยึดตัวสะกดพยางค์สุดท้าย)

– ตอบได้ถูกต้องภายใน 5 วินาที  เตรียมรับความอร่อย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือส่วนลดอาหาร  ส่งไปให้ถึงที่เลย