FM ONE 103.5 และ ดวงเจริญ อินเตอร์ โบรกเกอร์ ร่วมกับ บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจกฟรี!!ประกันอุบัติเหตุ ค่าบริการรักษาพยาบาล 5,000 บาท (ต่อครั้ง) เพียงแค่ดาวน์โหลด Application Independent ก็รับไปเลยฟรี ๆ 3 เดือน ส่วนคนที่มี Application Independent  อยู่แล้วก็สามารถรับฟรี!!! ได้เช่นเดียวกัน เพราะห่วงใยเราจึงหาแคมเปญดีๆ มาสู่คนฟังของเรา อย่าลืมไปดาวน์โหลด App กันนะ

กติกาการร่วมสนุกแจกฟรีประกันอุบัติเหตุ ดวงเจริญ อินเตอร์ โบรกเกอร์

1. ดาวน์โหลด Application Independent

2. ลงทะเบียนแลกรับสิทธ์ (กรอกข้อมูลทั้งหมดอย่างครบถ้วน)

3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธ์สำหรับผู้ฟังที่สามารถแลกของรางวัลได้ทันตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น

4. ระยะเวลาในการร่วมสนุกเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563

5. สามารถรับฟังเพื่อสะสม Points จากทาง Mobile App Independent ตลอด 24 ชั่วโมง

6. ท่านสามารถใช้งาน App Independent เพื่อรับฟัง FM ONE 103.5 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของท่าน ( 3G/4G/5G/WIFI)

 

ข้อตกลงความคุ้มครอง

ฟรีประกันอุบัติเหตุ
– การชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
– ระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน
– ขอบเขตและเงื่อนไขการให้บริการจะถูกส่งให้ทาง SMS

 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียน และถือสัญชาติไทยเท่านั้น

2. ความคุ้มครองเริ่มต้นภายใน 5 วันทำการหลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์และมีระยะเวลาคุ้มครอง 90 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับผู้ลงทะเบียนครบสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

4. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ลงทะเบียนในนามบุคคล 1 ท่านจำนวน 1 สิทธิ์เท่านั้น

5. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS ที่ท่านให้ไว้เท่านั้น โดยจะจัดส่งภายใน 10 วันทำการ

 

***ความคุ้มครองจะจบลงทันทีหลังสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยโดยไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ***