แอนดี้ AWAKER Mon-Fri TIME 05.00 - 07.00

DJ Profile

ดีเจ ต๊อป (Top)

ชื่อ : ตรีพล  พรมสุวรรณ    
ช่วงเวลา : 19.30-22.00 (จันทร์-ศุกร์)
Education : 
- ปริญญาตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท  การบริหารสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน / ผลงาน
- ละคร ร้อยเล่ห์ เสน่ห์ร้าย ช่อง 5
- ละคร เมื่อดอกรักบาน ช่อง 3 
- ซีรี่ส์ หนึ่งมิตร ชิดใกล้ ช่อง 9
- วายุภัคมนตรา ละครชุด 4 หัวใจแห่งขุนเขา ช่อง 3  
- ผู้ประกาศข่าว รายการ นิวข่าวเช้า   NEWTV18
- DJ FM ONE 103.5

ความสามารถพิเศษ :  นักแสดง, ดีเจ, ผู้ประกาศข่าว
ธุรกิจส่วนตัว : ผู้บริหาร About US Maternity Center ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์